Ceník služeb

Ceny za poskytnutí poradenství jsou stanovovány individuálně dle dohody.
Níže naleznete orientační ceník.

Kontaktujte mě

Určení ceny závisí vždy na mnoha okolnostech, jako je velikost firmy, složitost a náročnost účetních operací, rozsah poradenství, připravenost podkladů pro zaúčtování a další. Cena se společně stanoví na základě vstupního pohovoru, kde se dohodnou všechny podmínky spolupráce.

Orientační ceny

Věřím, že je možné dohodnout podmínky vyhovující oběma stránám.

Reference

Dlouhodobě jsem spolupracoval nebo spolupracuji
např. s těmito významnými subjekty:

Renocar BS Auto Comin Novalja Symerský Komora daňových poradců MHI Servis