Účetnictví Šťastný

Přes 20 let pomáhám firmám s financemi, daněmi a účetnictvím.
Nabízím jednorázovou i dlouhodobou spolupráci.

Kontaktujte mě

Účetnictví

Vedení a kompletní
zpracování vašeho účetnictví

Zpracuji pro vás správné a úplné účetnictví dle předpisů, postarám se o řízení nákladů společnosti, a to i s rozpadem na střediskové účtování. Zavedu a nastavím controllingový systém, nebo manažerské účetnictví z účetního systému.

Zajistím vedení účetnictví dodavatelským způsobem, vč. účetní uzávěrky a zpracování daňových přiznání. Nabízím metodickou pomoc při nastavení systému vedení účetnictví a zastoupení v daňovém řízení.

Poradenství

Daňové, finanční, ekonomické
a organizační poradenství

Daňové poradenství obsahující daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daň z nemovitostí a daňovou optimalizaci.

Finanční poradenství zahrnuje finanční řízení podniku – Cash Flow, tvorbu a kontrolu finančních plánů společnosti, správu a vymáhání pohledávek, sestavení finančních analýz, kalkulací, rozborů a sledovacích ukazatelů, komplexní zhodnocení výnosností.

V rámci ekonomického poradenství poskytuji metodické řízení mezd a odměňování (řízení podřízených a motivace, nastavení odměňování, prémiové řády), zpracování vnitřních předpisů, směrnic a postupů, pomoc při zpracování informační soustavy společnosti (oběh dokladů, evidence, zpracování).

Ekonomicko organizační poradenství obsahuje interní audit ekonomických procesů, uzavírání pracovně právních a obchodních smluv, nebo zpracování vstupní analýzy při implementaci informačních systémů.

Další služby

Převody lékařské praxe na s.r.o.

Převod lékařské praxe jako podnikající fyzická osoba nemusí být vždy ten nejlepší způsob. Připravím podklady pro založení lékařské praxe, zajistím získání oprávnění k poskytování zdravotnických služeb, jednám s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a převádím úhradové smlovy.

Poskytuji právní poradenství a zajištění dokumentace k převodu majetku, daňovou optimalizaci převodu lékařské praxe a zajištění účetních souvislostí.

Reference

Dlouhodobě jsem spolupracoval nebo spolupracuji
např. s těmito významnými subjekty:

Renocar BS Auto Comin Novalja Symerský Komora daňových poradců MHI Servis